REKRUTACJA

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.12.2017 r. do 28.02.2018 r.. Aby zgłosić chęć udziału w Projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie oraz złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych osobiście w:

Głównym Biurze Projektu ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów,

Biurach terenowych:

  • Strzyżów - ul. Przecławczyka 15, 37-100 Strzyżów
  • Przeworsk - ul. Grunwaldzka 0, 37-200 Przeworsk
  • Jasło - ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło
lub listownie na adres Głównego Biura Projektu.

W skład kompletu dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
  1. formularz zgłoszeniowy,
  2. załącznik nr 1 - Oświadczenie o poinformowaniu kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie,
  3. załącznik nr 2 - Oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów formalnych udziału w projekcie,
  4. załącznik nr 3 – Ankieta gotowości do udziału w projekcie,
  5. zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej (dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy),
  6. kopia oświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

DOKUMENTY DO POBRANIA